Belirlemiş olduğumuz bu vizyon çerçevesinde müşterilerimize,çalışanlarımıza,ülkemize kaynak ve değer yaratan bir kuruluş olmayı; ülkeimizi buji tedariği noktasında dışa bağımlılıktan kurtarmayı kendimize "MİSYON" edindik.